fbpx

SPLOŠNI POGOJI

Stran www.kravmaga-tomaz.com in vse objavljene vsebine na tej strani so last podjetja RE INVEST d.o.o. Vsebine se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene in brez dovoljenja podjetja, se jih ne sme razmnoževati, kopirati ali distribuirati na katerikoli drug način.

Podjetje si pridržuje pravico do vseh sprememb vsebine, ki so objavljene na spletni strani www.kravmaga-tomaz.com.

Splošni pogoji spletne strani kravmaga-tomaz.com so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) + zakon o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (ZVPNPP).

Spletno stran upravlja podjetje RE INVEST d.o.o., Prušnikova ulica 95, 1210 Ljubljana-Šentvid, matična številka: 3416011000, davčna številka: SI 43590918.

Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne strani kravmaga-tomaz.com, pravice in obveznosti kupca, člana in spletne strani ter urejajo poslovni odnos med kravmaga-tomaz.com in uporabnikom brezplačnih storitev.

 1. Uvod
  Dobrodošli na spletni strani kravmaga-tomaz.com, ki jo upravlja podjetje Re Invest d.o.o. Z uporabo te spletne strani se strinjate s spodnjimi pogoji uporabe.

 2. Intelektualna lastnina
  Vse pravice intelektualne lastnine in materiali na tej spletni strani so last podjetja Re Invest d.o.o. in/ali njegovih licencodajalcev. Dovoljeno vam je ogledovanje materialov na tej strani v omejenem obsegu.

 3. Omejitve
  Prepovedano vam je:

  • Objavljati material spletne strani v kateremkoli mediju;
  • Komercialno uporabljati material spletne strani;
  • Javno izvajati ali prikazovati material spletne strani;
  • Uporabljati spletno stran na način, ki bi lahko škodil njenemu delovanju;
  • Uporabljati spletno stran v nasprotju z veljavnimi zakoni.
 4. Vaša vsebina
  “Vaša vsebina” pomeni vsakršen material, ki ga objavite na spletni strani. Ta material mora biti vaša last in ne sme kršiti pravic tretjih oseb.

 5. Pravica do zasebnosti
  Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov kupcev. Ti bodo uporabljeni izključno za pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov, lastne raziskave in za ostalo potrebno komunikacijo.

 6. Pravica do zasebnosti
  Spletna stran osebne podatke uporabnikov obdeluje na podlagi zakona in/ali na podlagi prostovoljne privolitve uporabnika. Prav tako bo podatke o uporabnikih, ki jih zbira na podlagi zakona obdeloval v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, in drugimi predpisi o obdelovanju osebnih podatkov za vse vrste obdelav in hranjenje podatkov.

  Podjetje lahko preveri točnost posredovanih osebnih podatkov z vpogledom v osebni dokument ali drugo ustrezno javno listino posameznika, na katerega se nanašajo. Uporabnik ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

  Kupec, ki je pravna oseba, samostojni podjetnik ali druga organizacija, ki v svojem imenu sklene naročniško razmerje, dejanski uporabnik storitev pa je član take organizacija oz. storitve uporablja na podlagi pooblastila take organizacije, je dolžan ob sklenitvi naročniškega razmerja obvestiti vse posameznike, ki na podlagi takšne pogodbe med spletno stranjo in pravno osebo uporabljajo storitve o tem, za katere namene bodo napreduj.si in njihovi pogodbeni obdelovalci obdelovali njihove osebne podatke.

  Organizacija, ki je kupec storitev, ki jih ponuja podjetje, zagotavlja vpogled v vsa privoljenja posameznikov, ki jih spletna stran potrebuje za obdelavo osebnih podatkov. Spletna stran z namenom varovanja podatkov sprejema ustrezne ukrepe in uporablja metode in sredstva, ki zagotavljajo varovanje podatkov.

 7. Brez garancij
  Spletna stran je na voljo “takšna kot je”, z vsemi morebitnimi napakami. Podjetje Re Invest d.o.o. ne daje nobenih garancij v zvezi z vsebino in materiali na tej spletni strani.

 8. Omejitev odgovornosti
  Podjetje Re Invest d.o.o. ne bo odgovorno za nobeno škodo, ki bi nastala zaradi uporabe te spletne strani. Več o omejitvi odgovornosti podjetja Re Invest v zvezi z uporabo te spletne strani si lahko preberete tukaj.

 9. Odškodninska odgovornost
  Zavezujete se, da boste odškodninsko odgovarjali podjetju Re Invest d.o.o. za vse zahtevke, ki izhajajo iz vaše kršitve teh pogojev.

 10. Ločljivost
  Če je katerikoli del teh pogojev neveljaven po veljavnem pravu, bodo takšni deli odstranjeni, ne da bi to vplivalo na preostale dele.

 11. Spremembe pogojev
  Podjetje Re Invest d.o.o. si pridržuje pravico do sprememb teh pogojev. Pričakuje se, da boste redno pregledovali te pogoje.

 12. Prenos pravic
  Podjetje Re Invest d.o.o. lahko prenese svoje pravice in obveznosti iz teh pogojev brez obvestila. Vi teh pravic in obveznosti ne smete prenesti.

 13. Celotni sporazum
  Ti pogoji predstavljajo celoten sporazum med vami in podjetjem Re Invest d.o.o. glede uporabe spletne strani.

 14. Veljavno pravo in pristojnost
  Ti pogoji bodo urejeni in razlagani v skladu s slovenskimi zakoni, vsi spori pa bodo reševani na pristojnih slovenskih sodiščih.

 

RE INVEST d.o.o.,
Prušnikova ulica 95,
1210 Ljubljana-Šentvid,
Davčna številka: SI27818934,
Matična številka: 7110545000

Splošni pogoji so v uporabi od 1.1.2024.